Kroonika‎ > ‎

2002

  • 28. juuli 
Vormsi valla üldplaneeringu kolmas avalik arutelu. 
Ettekanded:
A. Levald (e-konsult) ja E. Pukkonen (OÜ Dereevos) – Vormsi valla üldplaneering; 
O. Jennersten ja L. Gladh (Rootsi WWF) – Väinamere projekt; 
A. Lotman (Matsalu looduskaitseala) – Natura 2000 kaitsealade võrgustik;
T. Randla (Silma looduskaitseala) – Vormsi maastikukaitseala.

  • 22...23. juuli 
Sihtasutuse Biosfääri Programm" nõukogu laiendatud koosolek Kihnus. Arutelu all oli edasine tegevus, Biosfäärikaitseala sertifitseerimisega seonduv ja järgmiseks aastaks plaanitavad KIK projektid.

  • 22. juuli 
Trükist ilmus Vormsi käsitöö õppepäevadel õpitu kohta parkimise, viltimise ja taimedega värvimise käsiraamat. Trükis on valminud Väinamere projekti raames, koostanud Kristina Rajando, kujundanud Ene Vainola. 

Väinamere projekt - käsitöö.

  • 14. juuli 
Vormsil toimus koolitus dekoratiiv-, ravi- ja maitsetaimede tundmaõppimiseks . Üritus toimus KIK keskkonnateadlikkuse programmi projekti Õppepäevad kaitseala elanikele keskkonnakorralduse ja maaelu edendamise teemal raames.

  • 1. juuli 
ilmus Vormsi Sõnumid 4, mis keskendub Vormsi valla üldplaneeringu koostamisele.

  • 24. juuni 
Hullo keskusesse pandi välja Vormsi loodus- ja kultuuriväärtusi tutvustav Vormsi kaart. Kaardi valmimist toetas KIK keskkonnateadlikuse programm.

  • 1...7. juuni 
Earthwatch Instituudi projekti Lääne-Eesti saarte rannikumärgalad ja linnud esimene ekspeditsioon Vormsil.

  • 18...19. mai 
Green Spots Väinameri laste ja õpetajate õppepäevad ja matk Vormsil. 

  • 17. mai 
Trükist ilmus voldik Väinamere loodus ja maaelu - Vormsi saar.
Voldik tutvustab Väinamere projekti ja kutsub huvilisi ranniku loodusväärtusi avastama . Voldikul on kaart, paikkonnale iseloomulikud linnu- ja taimeliigid ning piirkonna lühitutvustus. Voldik valmis koostöös uurimiskeskusega Arhipelaag ja Matsalu Looduskaitsealaga, kunstnik on Elen Apsalon.