Kroonika‎ > ‎

2004

 • 1. detsember 
Rootsi WWF loodusturismi eksperdi Jan Wigsteni ning käsitööeksperdi Eva Anderssoni Väinamere projekti tulemuste hindamiskülaskäik Vormsi. Toimus seminar ja töö teemarühmades teemal ettevõtluse arendamine ja koostöö. Aruanne

 • 25. oktoober 
Mõttetalgud loodushariduse edendamisest maakonnas.
Osales 18 õpetajat, loodushariduse spetsialisti ning kaitsealade esindajat. Toimusid arutelud teemadel:
1. Keskkonnateadlikkus kooli õppekavas ja ainekavades. Arutelu juhtis Kaja Lotman, Matsalu Looduskaitseala.
2. Vormsi aabits. Kogemusi lasteaialaste loodushariduse edendamisel jagas Jana Kokk, Vormsi lasteaia juhataja.
3. Rocca al Mare kooli kogemustest. Kristina Rajando, käsitööõpetaja.
4. Loodusturismi võimalustest loodushariduse edendamisel. Marika Mann, Kumari Reisid reisikorraldaja.
Tehti kokkuvõte võimalikest maakonda hõlmavatest ühisprojektidest 2005. aastal.

 • 15. – 16. oktoober 
Rootsi WWF põllumajanduse ja pool-looduslike koosluste majandamise eksperdi Stefan Thorsselli Väinamere projekti tulemuste hindamiskülaskäik Vormsi. Vaadati üle majandatavad alad, projekti loomad ning toimus projektipartneritega ühine arutelu. Aruanne

 • 13. – 15. oktoober 
Rahvusvaheline Põhjamaade Biosfäärikaitsealade esindajate kokkusaamine Lätis. 

 • 8. september 
KIK keskkonnateadlikkuse maakondliku programmi projektide hindamise töörühma koosolek. 

 • 30. august 
KIK nõukogu kinnitas keskkonnateadlikkuse maakondliku programmi III vooru rahastamise 17500 krooni ulatuses. 

 • 30. august 
Alates septembrist alustab tööd projekti Eesti rannaniitude majandamise kavandamist toetav loodusliku mitmekesisuse seire koordinaator Silvia Lotman. 

 • 25. august 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse maakondliku programmi teabepäev Vormsi koolituskeskuses, kus projektidele rahade taotlemisest ja aruandlusest rääkisid KIK-i programmi spetsialist Angelika Versh ja siseaudiitor Mai Palm. 

 • 16.-17. august 
Lääneranniku suvine õppekäik Osmussaarele. 

 • 3.-9. august 
Earthwatch projekti selle aasta III ekspeditsioon Vormsil. 

 • 21.-29. juuli 
Earthwatch projekti selle aasta II ekspeditsioon Vormsil. 

 • 15. juuli 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnateadlikkuse programmi 2004. aasta maakondliku programmi III vooru laekus 5 projektitaotlust. 

 • 29. juuni 
Biosfääri programmi nõukogu koosolek Keskkonnaministeeriumis. Lepiti kokku edasise tegevuse osas. 

 • 28. juuni 
Life-Nature projekti esindajad saarel. Tutvuti senise tegevusega ja arutleti probleemide üle. 

 • 27. juuni - 2. juuli 
Juba viies Vormsi lastelaager, milles osalevad Libatse ja Vormsi lapsed. Selle aasta laagri teema on „Rannik ja meri”. 

 • 11...17. juuni 
Earthwatch programmi projekti selle aasta esimene ekspeditsioon Vormsil. 

 • 11. juuni 
KIK Nõukogu kinnitas oma koosolekul Maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi III vooru projektide rahastamise.

 • 6. juuni 
Biosfääri programmi Nõukogu koosolek Saaremaal.

 • 4. juuni 
Õppepäev maaomanikele – talunikele. Esinesid maakonna põllumajanduskonsulendid ja teemaks oli pindalatoetuste taotlemine 2004. aastal (PRIA). 

 • 2. juuni 
Hosby rannaniidule toodi Life-Nature projekti raames 45 noorlooma rannaala hooldama. Projekti partneriks on OÜ Kurtna Piim. 

 • 15. mai 
Linnuvaatluspäev Vormsil. Üritus toimus looduskaitsekuu raames. 

 • 5. mai 
KIK maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi projektide hindamise töörühma koosolek. 

 • 12. aprill 
Töökohtumine Vormsil projektipartneri Arhipelaagi esindajatega. 

 • 26. veebruar 
KIK keskkonnateadlikkuse koostööpartnerite nõupäev.

 • 21...22. veebruar 
Vormsil olid Eesti Looduskaitseseltsi esinadajad, LKS-i Viljandi ja Pärnu osakondade KIK keskkonnateadlikkuse programmi koostööpartnerid. Rumpo teabekeskuses toimus töökoosolek, kus arutati edasisi koostöövõimalusi projektide arenduse osas. 

 • 2. veebruar 
Rahvusvahelise märgala päeva tähistamine Silma Looduskaitseala keskuses. Kutsutud olid Life-Nature projekti partnerid. Tutvustati projekti tegevust ja eesmärke. 

 • 22. jaanuar 
Biosfääri programmi Nõukogu töökoosolek Hiiumaal.