Kroonika‎ > ‎

2005

  • 2. veebruar 
Rahvusvahelise märgalade päeva puhul tulid kokku Vormsi Life – Nature projektipartnerid. Arutati senitehtut ja seati plaane edasiseks. Projektipartnerite ring on laienenud.

  • 23. veebruar 
Turismialane õppepäev. Eksperdina osales Jan Wigsten, Rootsi WWF ja turismiettevõtja. Teemad: koostöö, turismitoode, paketi koostamine ning reklaamimine. Valla roll peaks olema tõuke andmine edasiseks ühiseks arendustegevuseks. Vajalik koostada turismi arengukava, selle raamistik pandi kohtumisel paika.