Sõbrad

MTÜ Läänerannik tegemised saavad teoks tänu järgmiste asutuste abile ning tuge alltoodud ettevõtmistelt:

Vormsi Vallavalitsus

Läänemaa Keskkonnateenistus
Eesti Väikesaarte Noorte Ühendus


Kumari reisid