Tegevused‎ > ‎

2001

Vormsi jalgsi ning jalgrattaga (2001)

Projekti eesmärgiks oli välja selgitada Vormsi loodusmaastike kasutusvõimalused looduslähedasema jalgsi ja jalgrattaturismi arenguks. Puhastati rannikul asuvaid mahajäätud teid ja radu ning tähistati Lääne Vormsi jalgrattarada. Koostati kaart ”Vormsi jalgsi ja rattaga”. Arvamus rattaraja läinud Vormsi puhkajalt: "... sai nautida tõelist saare õhku. Metsa lõhn mere ääres ja mere lõhn metsas - seda peab tundma ja ise kogema".

 

Õppiv Vormsi (2000-2001)

Projekti põhieesmärgiks oli saareelu arendamine hariduselu edendamise kaudu:
parandada saareelanike enesearendamise ja täiendõppe võimalusi, anda teadmisi ja oskusi, mis aitavad saare eluga paremini toime tulla; 
arendada lastes kodukoha identiteeditunnet; 
mitmekesistada Vormsi põhikooli õpilastele huvialase tegevuse võimalusi ja laiendada laste silmaringi;
saare ainulaadse kultuuripärandi väärtustamine, säilitamine ja edasiandmine. 

Peamiseks tegevuseks oli õppepäevade ja täiendkoolituse korraldamine, mille läbivaks teemaks olid keskkond, kultuuripärand ja keeleõpe.

Projekti finantseeris põhiosas Saarte Programm.

 

Villinet-Külavõrk (2000-2001) 

Tegemist on maapiirkondade arendamise ja koostööprojektiga. Projekti eesmärgiks on toetada keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse heaolu paranemist ning luua võimalusi projekti kaasatud piirkondade arenguks. Projekti kuuluvad ühised kursused, õppereisid, seminarid. Saare elanikele andis projektis osalemine võimaluse aktiivselt osaleda saare arengukava koostamise protsessis. Projekti tulemusena koostati saare ressursside ülevaade, tehti SWOT-analüüs. 
Projekti rahastati Euroopa Liidu Interreg II C programmi poolt. 

Projekti partneriteks olid Kalmari maavalitsus Rootsis, Turu Ülikool Soomes, AMT Gustrow-Landi Regioonivalitsus Saksamaal ja Lääne maavalitsus. 


 

Rahvaharidus ja inimeste informeeritus bisofääri kaitsealal - piirkonna tasakaalustatud arengu eeldus (2001)

Biosfäärikaitseala Läänemaa keskuse juhitud ja UNESCO poolt rahastatud projektis oli Läänerannik partneriks kohalike elanike koolituse osas. Korraldati ja viidi läbi täiskasvanutele mõeldud inglise ja rootsi keele kursused ning eesti keele õppepäevad.