Tegevused‎ > ‎

2002

Loodusdirektiivi ja Linnudirektiivi rakendamine Lääne ja Rapla maakondades (2001-2002) 

Matsalu Looduskaitseala poolt juhitava projekti raames esitati ülevaade Natura 2000 elupaikadest ja liikidest Vormsi saarel, osaleti Läänemaa ja Raplamaa Natura 2000 GIS-i koostamise tehnilistes töödes. 

Seoses Natura 2000 alade eelvalikuga osalesid Lääneranniku spetsialistid rannikuelupaikade inventuuride tegemisel Põhja-Eesti väikesaartel. 


 

Vormsi loodusväärtusi tutvustav voldik: Vormsi - killuke Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitsealast (2002)

Voldiku tekst ja koostamise korraldamine on MTÜ Läänerannik liikmete poolt. 

Voldiku valmimist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi raames. Kaardi tehniline teostus on Hansaposterilt. Kirjastus: Eesti Loodusfoto, Loodusmees. 

Loe lisaks: www.silma.ee