Tegevused‎ > ‎

2003

Õppepäevad kaitseala elanikele keskkonnakorralduse ja maaelu arendamise teemal (2000 - 2003) 

Projekti eesmärgiks on tõsta kaitseala elanike keskkonnaalast teadlikkust ja pakkuda koolitust võimalike alternatiivsete tegevusalade kohta kaitsealal. Alates projekti käivitamisest 2000. aastal korraldatakse selle raames õppepäevi ning õppereise keskkonnakaitse, loodusturismi, mahepõllumajanduse, aianduse jm. teemadel: lihaloomakasvatus: võimalus maaelu edendamiseks ja pärandkoosluste kaitseks; turism kaitsealadel: piirangud ja võimalused; aiandus-ja mesindus: loodussõbralik toode kaitsealalt. 

Projekti toetas KIK Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu. 

 

Jäätmete sorteeritud kogumise süsteemi rakendamine Vormsi saarel (2002-2003) 

Projekt viidi ellu koos Vormsi vallaga ja seda rahastas Taani keskkonnaorganisatsioon DANCEE. Projekti raames ehtitati kohalike ehitusmeeste poolt saare küladesse jäätmete sorteeritud kogumiseks prügimajad ning muretseti vajalik tehnika (prügikonteinerid, press ja autokäru) Lääneranniku tegevuseks oli projekti kohalik koordineerimine, koostöö Taani firmaga Rambol, teabepäevade läbiviimine. Kohalikuks konsultandiks süsteemi rakendamisel oli firma RagnSells. 

Projekti raames koostati ja trükiti voldik Vormsi – keskkonnahoidlik väikesaarning selle lisaleht, mis on mõeldud eelkõige lastele Vanast uus. Voldiku väljaandmine toimus Keskkonnaorganisatsiooni REC rahastamisel. 
Loe lisaks: www.vormsi.ee

 

Vormsi maastikukaitseala kaitsekorralduskavade koostamine (2000-2003) 

Vormsi maastikukaitseala valitsejaks on Silma Looduskaitseala Administratsioon, kelle partneriks loodushoiutööde korraldamisel Vormsil on MTÜ Läänerannik. Kaitsekorralduskava koostamise käigus koondati Vormsi looduskaitseväärtusi kirjeldav materjal, võimaluste piires tehti täiendavaid taimkatte ja linnustiku uuringuid. Toimusid kohtumised ja arutelud maaomanike ja saare elanikega. Kaitsekorralduskava koostati samaaegselt Vormsi valla üldplaneeringuga. 

Vormsi maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute keskus Looduskaitse alaprogrammi raames. 

Loe lisaks: www.silma.ee

 

Vormsi valla üldplaneering (2002-2003) 

Vormsi valla üldplaneeringu koostamise algatas Vormsi vallavolikogu. Planeeringu koostajaks oli planeeringufirma E-Konsult. Lääneranniku ülesandeks oli lähteandmete koondamine. Koostamise käigus toimusid mitmed koosolekud ja kohtumised saare elanike ja maaomanikega. Vormsi valla volikogu kiitis planeeringu heaks oma istungil 14. juunil 2004. 


 

Earthwatch

Tegemist on Bostonis asuva rahvusvahelise keskkonnainstituudi Earthwatch poolt vahendatava uurimisprojektiga, millest võtavad osa vabatahtlikud üle maailma. Projekti eesmärgiks on selgitada erinevate majandamisvõtete mõju rannarohumaade majandamisele ja rannaniitude looduskaitseliste väärtuste taastamisele. Käesoleval suvel korraldatakse kolm ekspeditsiooni, mille käigus viiakse läbi koolitus, tehakse rannaniitude linnustiku inventuur, pisiimetajate uuring ja kaardistatakse taimkate. Välitööd toimuvad Vormsil, Silma looduskaitsealal ja Matsalus. 

Projekti juhiks on Brightoni Ülikool ja Eestipoolseks koostööpartneriks Silma looduskaitseala . Projekti kohalikuks koordineerijaks on MTÜ Läänerannik. 

 

Vormsi vaatamisväärsusi tutvustavad voldikud Vormsi orhideed ja Vormsi geoloogia (2003) 

Keskkonnainvesteeringute keskuse Maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi raames valmisid järjekordsed Vormsi loodust ja loodusväärtusi tutvustavad voldikud sarjas Rattaga ja jalgsi Vormsit avastamas.