Tegevused‎ > ‎

2004

Üldhariduskoolide õpilaste ja õpetajate keskkonnaalane koolitus (2000 - 2004) 

Projekti eesmärgiks on anda Väinamere piirkonna loodushuvilistele lastele ja õpetajatele teadmisi kodukoha loodusest, suurendada nende keskkonnaalast teadlikkust ja kujundada neis loodussäästlikku eluviisi. Läbi on viidud Säästupäev, mille raames toimusid talgud Saxby rannas, arutelud majapidamisjäätmete vähendamisest ja kogumisest ning töötuba paberi meisterdamisest. Igal aastal leiavad aset teemakohased üritusd metsanädala ja looduskaitsekuu raames. 

Vormsi lapsed osalevad rahvusvahelises keskkonnaprogrammis GLOBE, mille raames teostatakse atmosfääri-, mulla-, vee- ja taimkettevaatlusi mille käigus kogutud andmed avalikustatakse internetis. Globe raames on Vormsi sõpruskooliks Rogne kool Norras. Rogne kool on külastanud Vormsit ja Vormsi lapsed osalesid rahvusahelises Globe laagris Norras. 

Vormsi lapsed osalevad mitmetes keskkonnaprojektides: Tiigriretk, Tere, kevad, NatureWatch. Nende projekitde raames tehakse loodusvaatlusi ja korraldatakse õppekäike. 

Koos Väinamereäärsete koolidega käib tegevus GreenSpots Väinameri raames. 2002. a. toimus õpilaste keskonnakonverents Väinameri 2000. 2002. aasta mais olid teiste koolide õpilased ja õpetajad Vormsil, et saarega tutvuda. Toimus matk Svibyst Rumposse, et tutvuda rannikutaimede ja – lindudega, Rumpos saadi ülevaade saare looduskaitsekorraldusest. Võisteldi maastikumängus, mille käigus tutvuti saare loodus- ja ajaloomälestistega. 

Juba viis aastat on toimunud suvine looduslaager koos Libatse lastega. 2004. aasta laagri teemaks on “Rannik ja meri”. Lisaks puhkusele ja pallimängudele tehakse jõukohast tööd, kuulatakse kohalikku loodust ja kultuurilugu tundvate inimeste selgitusi ja mälestusi. 

Laste juhendajateks on looduseriala spetsialistid, õpetajad ürituste korraldajaks on MTÜ Läänerannik. Projekti rahastas KIK keskkonnateadlikkuse programmi raames, abi on andnud Läänemaa keskkonnateenistus. 

Loe lisaks:
        www.globe.gov