Tegevused‎ > ‎

Biosfääri programm

UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär” alusel asutatud Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala loodi 1989. aastal, rahvusvahelise tunnustuse sai ta jaanuaris 1990. 

Biosfääri kaitsealad on rahvusvaheliselt tunnustatud programmiga alade võrk, mille sisuks on ühendada looduskaitselised taotlused olemasoleva kultuuripärandi kaitse ja piirkonna arenguga säästva arengu printsiipidest lähtudes. Lähtuvalt biosfääri kaitseala programmist esindavad kaitseala piiresse jäävad tuumalad p õ hja parasvöötme segametsade provintsi saarte tüüpilisi ja unikaalseid looduskomplekse. 

Biosfääri kaitseala regionaalsete keskuste poolt tehti hulga tööd saarte looduse ja kultuuri teaduslikul uurimisel, mitmesuguste keskkonna- ja arendusprojektide elluviimisel ning saareinimeste loodushariduse edendamisel. Tegutseti UNESCO programmi “Inimene ja Biosfäär” järgi, mille põhimõtteks on majanduse ja looduse tasakaalustamine kohalikul tasandil, kuid ülemaailmset terviklikkust silmas pidades. 

2001/2002. aastal regionaalsete keskuste tegevus Keskkonnaministri poolt lõpetati. 

Programmi elluviimise jätkamiseks loodi Sihtasutus Biosfääri programm, mille liikmeteks on Uurimiskeskus Arhipelaag (Hiiumaa), Saarte puhas keskkond (Saaremaa), Kihnu väina merepark ja Läänerannik (Vormsi). 

Biosfääri kaitseala saab jätkata ainult kohalike inimeste, liikumiste ja omavalitsuste toel. 

Loe lisaks:
    Biosfääri kaitseala hetkeseisust: http://www.arhipelaag.ee/bka2004/

    Vormsi valla ja Biosfääri kaitseala seostest ning programmi läbipõimumisest valla arengukava ja projektidega: