Tegevused‎ > ‎

Earthwatch/ Darwin

Eesti rannikumärgalade uurimisega tegeleb kaks käimasolevat rahvusvahelist projekti:
1. Earthwatch: Lääne-Eesti rannikumärgalad ja elustik;
2. Darwin Initiative: Kaitsekorraldusele suunatud rannikumärgalade eluslooduse seire võrgustiku arendamine.
Mõlemat projekti juhib Brightoni Ülikool Inglismaal ja koordineerib MTÜ Läänerannik Eestis.

Earthwatch: Lääne-Eesti rannikumärgalad ja elustik (alates 2002).

Tegemist on Bostonis asuva rahvusvahelise keskkonnainstituudi Earthwatch poolt vahendatava uurimisprojektiga, millest võtavad osa vabatahtlikud üle maailma. Projekti eesmärgiks on selgitada erinevate majandamisvõtete mõju rannarohumaade majandamisele ja rannaniitude looduskaitseliste väärtuste taastamisele. Igal suvel korraldatakse kolm ekspeditsiooni, mille käigus viiakse läbi koolitus, tehakse rannaniitude linnustiku inventuur, pisiimetajate uuring ja kaardistatakse taimkate. Rannaniitudele on maha märgitud püsivaatlusruudud. Välitööd toimuvad Vormsil, Silma looduskaitsealal ja Matsalus.
Loe projekti kohta: 
        vormsi.lk.ee/darwin


Darwin Initiative: Kaitsekorraldusele suunatud rannikumärgalade eluslooduse seire võrgustiku arendamine (2004-2007) 

Projekti eesmärk on tekitada võrgustik rannikumärgalade eluslooduse mitmekesisuse seireks nii, et see suudaks tagada kaitsekorralduseks piisavad andmed ning asjaosaliste informeerituse.