Tegevused‎ > ‎Green Belt‎ > ‎

Huvigrupid

Loodussõbralik põllumajandus Loodusturism Käsitöö Metsandus Rannakalandus ja merendus 

Kalurid: lubade andmine pole aus

Keskkonnaministeerium tahab juba tänavu kalapüügiseadust parandades muuta paremaks ka kalurite seas vihatud püügilubade ehk kalastuskaartide taotlemise korda, kuid kalurid nimetavad ka uut süsteemi juba ette ebaõnnestunuks. Loe edasi...EPL

Euroopa Liidu ja Eesti kalanduspoliitika

Roheline Väravähenemine tuleb peatada ähema kümnendi peamiseks eesmärgiks on kalavaru hea seisukorra tagamine. Selle saavutamiseks vaadatakse läbi ühine kalanduspoliitika, mille raames toimuvad lähiaastatel arutelud kogu kalanduse juhtimise üle, teatab Põllumajandusministeerium. Loe edasi...Kalavarude vähenemine

Kalurid protsetsivad Sõnajalgade tuulegeneraatorite vastu

MTÜ Saarte Kalurite Ühing saatis Kaarma vallavalitsusele kirja, milles protestib vendade Sõnajalgade firma kava vastu rajada Nasva külla veel kaks tuulegeneraatorit. Loe edasi...E24


Looduskaitse Vormsi lasteaed - põhikool Tuuleenergia

Tuuletöö külvab tüli

Ehkki uusi tuulejõujaamu kerkib Eestisse iga aastaga, ümbritseb seda energeetikavaldkonda suur hulk tõsiseid süüdistusi ja teravaid intriige. Kas neil on ka alust? Loe edasi... Maaleht

Pelletid säästavad loodust ja raha

Euroliidu otsus vähendada tootmisega kaasnevaid CO2 heitmeid, eelistada taastuvaid kütuseid ja suurendada sõltumatust imporditavast maagaasist ning fossiilsete kütuste pidevalt muutuvad hinnad sunnivad ettevõtteid otsima alternatiive senistele energiaallikatele. Pelletite tooraine on lisaks ümarpuidule ka puidu töötlemise käigus tekkinud saepuru. Loe edasi...Äripäev

Kalurid protsetsivad Sõnajalgade tuulegeneraatorite vastu

MTÜ Saarte Kalurite Ühing saatis Kaarma vallavalitsusele kirja, milles protestib vendade Sõnajalgade firma kava vastu rajada Nasva külla veel kaks tuulegeneraatorit. Loe edasi...E24