Tegevused‎ > ‎

Kaitseala

Loodushoid ja kaitsekorraldus Vormsi maastikukaitsealal (2000- ) 

Projekti raames toimub koostöö Vormsi kaitstavate loodusobjektide kaitse korraldajaga – Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu – Lääne regiooniga - nii uurimuslike tööde kui ka praktilise kaitsekorralduse osas. 

2001. aastal sõlmiti raamlepe Vormsi maastikukaitsealal riigi looduskaitsemaadeks jäävate alade maastikuhoolduse osas. Lääneranniku korraldusel ja teostamisel on puhastatud võsast Rumpo poolsaarel haruldaste samblike kasvuala, rajatud karjaaedu, taastatud madalmuruseid niidualasid laidudel, tähistati kaitseala piirid.

Koostati Vormsit kui Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala osa tutvustav kaart-voldik, mille eesmärkideks on saare loodus- ja kultuuriväärtuste tutvustamine ning kaitseala elanike ja külastajate teavitamine kaitsealal kehtivatest piirangutest. Valmis on saanud õppefilm Vormsi loodusest ja nende väärtustest. 

Toimuvad Vormsi kaitsealuste üksikobjektide ja matkaradade hooldustööd, mille eesmärgiks on kaitsealuste üksikobjektide eksponeerimine ja matkajate suunamine, et vähendada turismist tekkivat koormust loodusele. Paigaldatakse ja vajadusel uuendatakse radade viidad, teabetahvlite materjal ning korrastatakse üksikobjektide ümbrus ja matkarajad. 

Rumpo teabekeskuses korraldatakse koolitust kaitseala elanikele ja õpilastele.

Projekti tegevustele on taotletud rahastust KIK looduskaitse programmi ja rahvusvaheliste projektide raames. Ulatuslikumaks koostööprojektiks on Life-Nature projekt: "Ohustatud liikide elupaikade taastamine Silma Looduskaitsealal, Vormsi ja Osmussaare maastikukaitsealadel".