Tegevused‎ > ‎

Keskkonnateadlikkus

2004. aastal alustasid tööd Keskkonnainvesteeringute Keskuse maakondlikud koostööpartnerid, kelle ülesandeks oli koordineerida elanike keskkonnateadlikkust arendavaid projekte ja arendada koostöövõrgustikku nii maakondades kui ka üle Eesti. Läänemaal on KIK koostööpartneriks MTÜ Läänerannik. 

Alates 2006. aastast töötavad maakondades ka maakondlikud esindused. KIK keskkonnateadlikkuse programmi maakondliku koostööpartneri ülesandeks on maakondliku keskkonnateadlikkuse projektide hindamise töörühma töö korraldamine ning maakondliku programmi eelnõu koostamine ja esitamine KIK nõukogule kinnitamiseks. 
Loe lisaks: http://www.kik.ee/

2007. aasta I voor


 

2006. aasta I voor

2006. a. maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi koostamiseks laekus I vooru 9 projektitaotlust. KIK-poolset trahastamist taotletakse 162 887 krooni suuruses summas. Koostatava maakondliku programmi eelarve on KIK nõukogu poolt ette antud 105 000 krooni; vt. KIK Nõukogu otsust.

 

2006. aasta maakondlike keskkonaürituste kalender