Tegevused‎ > ‎Väinameri‎ > ‎

Käsitöö

Väinamere projekti eesmärk on toetada piirkonna traditsioonilist käsitööd, mis tugineb kohaliku loodusressursi kasutamisele ja pakub lisasissetulekuallikat maaperele. 2000. aasta detsembris asutatud Vormsi käsitöötegijaid ühendava Vormsi käsitöö seltsi liikmete ühised õppereisid ja üritused aitavad kaasa piirkonna käsitöövõrgustiku tekkimisele. 2000. aasta aprillis valmis käsitöövoldik, mis annab ülevaate saare käsitöötegijatest ja tutvustab Kristina Rajando fotode läbi saare ajaloolist käsitööd.

2001. aasta 22.-27. juulil toimusid Vormsil Biosfäärikaitseala Rumpo teabekeskuses traditsiooniliste loodussõbralike meetoditega lambanahaparkimise õppepäevad. Vormsi mahajäetuna seisev meierei oli tol nädalal jälle kasutuses. Kursuse juhendajaks oli Eva Samuelsson Gotlandilt. Osavõtjaid oli Hiiumaalt, Matsalust, Saaremaalt, Kihnust ja muidugi Vormsilt - kokku 25 osavõtjat. 17 osavõtjat said tunnistuse kursuse läbimise kohta. 

Kursus õnnestus tänu juhendaja suurele asjatundlikkusele, osavõtjate igakülgsele huvile ja asjalikkusele ning Vormsi saare rahva kaasabile kursuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Tööst vabal ajal tutvuti saarega, vesteldi ühise lõkketule ääres. 

Väljavõtteid kursuse hinnangulehtedelt.
Õnnestumised: 
1. uued oskused 
- igaüks võis praktiliselt osaleda nahaparkimise protsessis;
- võimalus küsida, saada vastuseid ja arutada (suur osa osalenutest oli varem nahaparkimisega kokku puutunud);
2. uued kontaktid ja mõtted.

Vajakajäämised: 
- Rohkem osavõtjaid oleks tahtnud kaasa saada valmis töövahendeid. Probleem oli nende valmistamisega saarel, sest ei olnud meistritele ette anda näidiseid.

Ettepanekud edaspidiseks: 
- publitseerida voldik lambanaha parkimisest (Väinamere projekti raames ja Vormsi käsitöö seltsi eestvõtmisel);
- püüda tuua piirkonda Gotlandi lambaid (koostöö Gotlandi lambakasvatusseltsiga) ja väärtustada lisaks lihalammastele ka nahka (BK Vormsi piirkond , kontaktisik meie lambakasvatusseltsis Kalju Hallik);
- muretseda ühiselt teemakohast kirjandust ja metoodilist materjali (Väinamere projekti raames, Vormsi käsitöö seltsi läbi jaotada huvilistele);
- korraldada kursusi viltimisest (juhendaja Kristina Rajando) ja taimedega värvimisest (juhendaja Rosaali Karjam).


Käsitööalased õppepäevad

19.-21. aprillil 2002 toimusid Vormsil juba traditsioonilised käsitööalased õppepäevad, seekord taimedega värvimise ja viltimise alal. Kursuse põhijuhendajaks oli Eva Samuelsson Gotlandilt, Kihnu punase ja sinise saamise traditsioone tutvustas Rosaali Karjam Kihnust, viltimist õpetas Kristina Rajando Vormsist ja Marja Leskinen Soomest (Vormsist) selgitas keemiku seisukahast tõdesid erinevate toonide saamisel. 

Kuigi Väinamere projekti piirkonnaks on Hiiumaa, Matsalu ja Vormsi, kutsusime osavõtjaid ka naabersaartelt - Saaremaalt, Muhust ja Kihnust - nii sai kokku lepitud eelmisel suvel lambanahaparkimise kursuste ajal. Eriti heameel on saartelt pärit kunstikooli tudengite osalemise üle. Kursuse läbimise tunnistus anti 29 osalenule.

Kordaminekud: 
- uued oskused ja kogemused;
- saadi teoreetilisi algteadmisi tasemel juhendajatelt ja näha praktilist tulemust;
- sai ise vahetult osaleda lõngavärvimise ja viltimise protsessis;
- võimalus arutada, küsida ja saada vastuseid;
- uued ideed ja kontaktid.

Vajakajäämised: 
- kursus oleks võinud olla suvel soojal ajal, kui taimevalik rikkalikum (soov oli teha kursus enne põllutöid); 
- igaüks ei saanud oma pajas oma tahtmist mööda värvi segada ja katsetada (kursuse aeg ei olnud selleks piisavalt pikk); 

Ettepanekud edaspidiseks: 
- võiks olla kursused keraamika , siidimaali , pastelde tegemine, vöökirjade, vitspunutiste ja gobelääni alal; 
- järgmiste kursuste eel võiks igaühele eelnevalt ülesande anda;
- kursusel osalenud võiksid järgmisel korral anda aru kogemuste rakendamisest ja vahepeal tehtust. 

Plaanid: 
- koostamisel ja publitseerimisel on käsitööalane õppematerjal (Väinamere projekti raames ja Vormsi käsitöö seltsi eestvõtmisel); 
- kursusel osalejad annavad oma kogemusi edasi oma kodukohas (Kiideva külaselts); 
- korraldada järgmisel aastal Vormsil kangakudumise kursus, ikka koos ja Kihnu Roosi õpetamisel.

Käsiraamat

Juulis ilmus trükist Vormsi käsitöö õppepäevadel õpitu kohta: Parkimine, viltimine ja taimedega värvimine. Väike käsiraamat.

Vormsi käsitööseltsi eestvedamisel ja MTÜ Läänerannik korraldusel toimusid Vormsil käsitööalased õppepäevad, milles osalesid ka teiste saarte käsitöötegijad. Loodussõbralike vahenditega lambanaha parkimine ning taimedega värvimise ja viltimise õppepäevadel tutvuti teoreetiliselt ja katsetati praktiliselt neid töövõtteid, mida saab kodus teha ja mis tänaselgi päeval oleks võimalikuks sissetulekuallikaks maaperes. Juhendajateks olid oma ala asjatundjad Eva Samuelssaon Gotlandilt, Kristina Rajando Vormsilt, Marja Leskinen Soomest. Kõigis tegemistes osales ja teadmisi jagas Kihnu käsitöömeister Rosaali Karjam – Kihnu Roosi, kelle õpetustes kajastub saarerahva vähemalt paarisaja-aastane käsitöömälu. Käesolev raamatuke on mõeldud õppepäevadel osalenutele meenutama olulisemaid momente tööde käigust ning kõigile käsitöötegijatele äratamaks huvi traditsiooniliste tööviiside vastu. Vormsil aga jätkatakse juba traditsiooniliste õppepäevadega - plaanis on kangakudumine ja väikekandle meisterdmine. 

Trükise on koostanud Kristina Rajando, kujundanud Ene Vainola.

Olavipäeva paiku, 27. juulist kuni 2. augustini, kui saarel on palju endisi vormsilasi ja külalisi, oli Vormsi käsitöö seltsi korraldusel Vormsi koolimajas avatud näitus, mis kajastas Vormsi käsitööpäevadel õpitut: nahaparkimist, viltimist ja taimedega värvimist.