Tegevused‎ > ‎Väinameri‎ > ‎

Loodusturism

Turismi, eriti loodus- ja taluturismi arendamine annab kohalikele elanikele võimaluse tegeleda väikeettevõtlusega. Loodusturismi üheks eesmärgiks on arendada inimestes oskust näha ümbritsevat loodust selle arengus. Taluturismiga seoses on võimalik propageerida kohalikke tooteid ja talutoodangut, loodussõbralikku eluviisi ning tutvustada lähemalt paikkonna loodus- ja kultuuriväärtusi. Projekti raames käisid Vormsi ettevõtjad Rootsis turismialastel õppereisidel, osalesid korraldatud turismialastel õppepäevadel Matsalus ja kodusaarel.


Sviby - Rumpo ranna-alale kujundatakse kujundatakse nn. näidiskarjamaa, kus saab tutvuda rannikute poollooduslike alade loodusväärtustega ja selgitada karjatamise ja maastikuhoolduse mõju loodusele. 

Tähistatud on Sviby – Rumpo matkarada. Piki Vormsi lõunarannikut kulgev 3 km pikkune matkarada Svibyst Rumposse ja sealt ligi 3 km poolsaare tippu läbib ulatuslikke rannakarjamaid, kus niidualad vahelduvad kadastike, metsa ja roolaikudega. Rada annab võimaluse tutvuda rannikute loodusväärtustega ja majandamisviisidega. Rada võib läbida ka vastupidises suunas ja lõikude kaupa.

Ökoturismi arendamisele piirkonnas on kaasatud Rootsi eksperdid, kelle abiga valmivad spetsiaalsed Väinamere loodusturismi paketid. Õppereisidel osalenud turismi-inimesed on omavahel alustanud koostööd. Ühiselt otsitakse võimalusi Väinamere turismipakettide reklaamimiseks ja turustamiseks.

Loe lisaks meie reisikorraldajast: Kumari reisid.